Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2013

11:54

Rätten att säga sin mening under press i Egypten

Att förolämpa presidenten eller religionen är farligt i dagens Egypten. Det leder allt oftare till åtal och fängelse. Rädslan är visserligen mindre än under president Mubaraks tid, men de som kämpar för yttrandefrihet kämpar ändå i motvind. Det mest kända exemplet är TV-satirikern Bassem Yossof, som väntar på rättegång. Reportage av Cecilia Uddén. 17-timmen
11:37

Ungdomsarbetslösheten slår nya rekord i Avesta

Ungdomsarbetslösheten slår nya rekord i Bergslagen och bruksorten Avesta. Mer än var femte person mellan 18 och 24 år går utan arbete. Jobbflykten och utflyttningen har pågått i decennier, men trots det säger kommunen att man har en plan. Studio Ett har träffat några av de nära 300 ungdomar som söker jobb. Vad tror de att de gör om tio år? Reportage av Lars Ekelöf. 16-timmen
10:59

Jobben och klimatet

Samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären når nya rekordnivåer pågår arbetet för en grönare tillväxt och för att skapa jobb som inte har ett högt miljömässigt pris. Men det arbetet går för långsamt menar kritikerna. Hör Transports förbundssekreterare Markus Larsson, frilansjournalisten Shora Esmailian och forskaren Oskar Wallgran vid Stockholm Environment Institute. 17-timmen
09:31

Män som slår kvinnor

Förra året anmäldes mer än 14 000 fall av grov kvinnofridskränkning och misshandel av kvinnor i nära relationer. I debatten betraktas det här våldet oftast som en kvinnofråga. Men regeringens utredare vill rikta fokus på männen och de behandlingsmöjligheter som finns. Fast i de flesta av landets kommuner saknas den möjligheten. Studio Ett har träffat 50-årige Thomas, som vi kallar honom, han lyckades till slut ändra sitt beteende. Reportage av Linda Karlsson.Efterföljande samtal med Carin Götblad, regeringens samordnare och utredare av våld i nära relationer.
09:03

Vems bär ansvaret för fabrikskollapsen i Bangladesh?

Efter katastrofen i Bangladesh, när över 1 000 personer dödades i ett husras har textilarbetarnas situation stått i blickpunkten. Häromdagen kom ett löfte om höjda minimilöner. Men det är ju vi i väst som vant oss vid att köpa de billiga kläderna. Vem bär egentligen ansvaret? Är det de västerländska uppköparna som kan sälja billiga kläder i köpcentra i väst? Eller är det fabrikanterna i Bangladesh? Eller är det Bangladesh regering som måste sätta press på de inhemska producenterna? Hör Viveka Risberg, kanslichef på Swedwatch som bott länge i Dhaka, Bangladesh huvudstad.Dagens fråga: Är du beredd att betala mer för dina kläder för att arbetarna som tillverkar dem ska få ett bättre liv?
08:25

Månvatten kommer från jorden

Det vatten som finns på månen kommer från jorden, och inte från kometer. Det anser amerikanska forskare som jämfört väteisotoper i vattenmolekyler som kapslats in i vulkaniskt material på månen, med vatten från jorden.
07:14
07:14
07:13
07:13
06:52

18 avlidna i sviter av nytt virus

Ett SARS-liknande virus har drabbat länderna kring Persiska viken. Totalt i världen har nu 34 fall bekräftats, varav 18 har avlidit, och nu senast bekräftades att två personer smittats även i Frankrike. Samtal med Anders Wallensten, biträdande stadsepedimiolog på Smittskyddsinstitutet.
06:52

18 avlidna i sviter av nytt virus

Ett SARS-liknande virus har drabbat länderna kring Persiska viken. Totalt i världen har nu 34 fall bekräftats, varav 18 har avlidit, och nu senast bekräftades att två personer smittats även i Frankrike. Samtal med Anders Wallensten, biträdande stadsepedimiolog på Smittskyddsinstitutet.
06:30

Köttätande växt har kastat bort skräp-DNA:t

Bara ett par procent av människans DNA är gener, alltså ritningar för att skapa proteiner. Resten kallas ibland för skräp-DNA, och så här ser det ut för många organismer. Många forskare hävdar att skräp-DNA har viktiga funktioner, och är helt nödvändigt för att en organsim ska fungera. Men en ny studie av den köttätande plantan finbläddra utmanar den här uppfattningen.
04:30

Lundaforskare programmerar om hjärnceller

Att skola om en patients egna celler till nya uppgifter i kroppen kan bli ett sätt att behandla Parkinson, och även andra sjukdomar som innebär att hjärnceller dör eller skadas. Det anses vara en fördel att kunna använda en patients egna celler eftersom man då slipper sådana avstötningsproblem som transplantationer kan medföra. Men en fråga som forskare i Lund just nu söker svar på är ifall Parkinsonpatientens egna celler kanske är särskilt känsliga för att utveckla just Parkinson.
04:00

Olika krav på djurförsök över landet

Vilka djurförsök som forskare får ägna sig åt beror till stor del på var någonstans i landet som studierna ska utföras. De sju djurförsöksetiska nämnderna gör nämligen helt olika bedömningar om vad djur får utsättas för i vetenskapliga studier. Det här visar en granskning som tidningen Riksdag och departement har gjort och som publiceras idag.
03:00

Regeringspengar mot utanförskap

15 av landets mest utsatta stadsdelar ska få dela på 200 miljoner kronor. Pengarna kommer från regeringen och ska bland annat användas för att få bukt med hög arbetslöshet. Men fungerar det? "Trams", säger en lokalpolitiker i Borås. Reportage från stadsdelen Hässleholmen i Borås av Marcus Eriksson och Katarina Gunnarsson och samtal med integrationsminister Erik Ullenhag (FP).
03:00

Nio gripna efter bombdåd i Turkiet

I Turkiet har nio personer gripits, misstänkta för att vara inblandade i sprängdådet i lördags. De gripna är turkiska medborgare, men enligt den turkiske inrikesministern har de kopplingar till den syriska säkerhetspolisen. I lördags exploderade två bilbomber i den turkiska staden Reyhanli, som ligger nära gränsen mot Syrien. Turkiska politiker anklagar den syriska regimen för att ligga bakom, men regeringen i Syrien förnekar att de är inblandade. Hur påverkar dåden relationen mellan Syrien och Turkiet? Samtal med vår korrespondent, Katja Magnusson, på plats i Turkiet.

May 12 2013

14:22

Nio gripna efter bombdåd i Turkiet

I Turkiet har nio personer gripits, misstänkta för att vara inblandade i sprängdådet i lördags. De gripna är turkiska medborgare, men enligt den turkiske inrikesministern har de kopplingar till den syriska säkerhetspolisen. I lördags exploderade två bilbomber i den turkiska staden Reyhanli, som ligger nära gränsen mot Syrien. Turkiska politiker anklagar den syriska regimen för att ligga bakom, men regeringen i Syrien förnekar att de är inblandade. Hur påverkar dåden relationen mellan Syrien och Turkiet? Samtal med vår korrespondent, Katja Magnusson, på plats i Turkiet. Klockan 7:39.
14:21

Regeringspengar mot utanförskap

15 av landets mest utsatta stadsdelar ska få dela på 200 miljoner kronor. Pengarna kommer från regeringen och ska bland annat användas för att få bukt med hög arbetslöshet. Men fungerar det? "Trams", säger en lokalpolitiker i Borås. Reportage från stadsdelen Hässleholmen i Borås och samtal med integrationsminister Erik Ullenhag (fp). Lyssna klockan 7:18!
14:18

Val i Bulgarien

I vintras avgick den sittande regeringen i förtid efter stora demonstrationer. Under söndagen går invånarna i EU:s fattigaste land åter igen till val, men att bilda regering lär inte bli lätt. Hör Kjell Engelbrekt, docent i statsvetenskap som har följt Bulgarien i nästan 30 år. Klockan 6:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl